top of page

Algemene voorwaarden Dogsense Hondenbegeleiding

 

Algemeen
Voor alle tussen Dogsense Hondenbegeleiding en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten gelden de volgende algemene voorwaarden.

 

Definities

Cursist: De persoon die de overeenkomst is aangegaan met Dogsense Hondenbegeleiding.

Dogsense Hondenbegeleiding: Bedrijf op naam van Marijke Snip.

Overeenkomst: Afspraak gemaakt in opdracht van cursist voor een of meerdere diensten van Dogsense Hondenbegeleiding.

Diensten: Alle activiteiten verzorgd door Dogsense Hondenbegeleiding voor de cursist.

 

Voorwaarden

De overeenkomst is geldig na bevestiging van Dogsense Hondenbegeleiding per e-mail of Whatsapp, of na inschrijving via het inschrijfformulier.

 

Indien cursist niet kan deelnemen aan een ingeplande activiteit van Dogsense Hondenbegeleiding dient deze dat minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak telefonisch te melden aan de instructeur. Wordt de afwezigheid van cursist niet of later gemeld kunnen de kosten van de activiteit doorbelast worden.

Uitzonderingen op deze voorwaarde worden bepaald door Dogsense Hondenbegeleiding.

 

Indien een hond van cursist lichamelijk niet in orde is dient cursist te overleggen met Dogsense Hondenbegeleiding.

Dogsense Hondenbegeleiding beslist of het verantwoord is om de activiteit door te laten gaan. Indien niet verantwoord kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden.

 

Cursist volgt activiteiten bij Dogsense Hondenbegeleiding geheel op eigen risico en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen hond en spullen.

Adviezen van Dogsense Hondenbegeleiding leiden niet tot aansprakelijkheid van Dogsense Hondenbegeleiding.

 

Cursusgelden voldaan door cursist voor diensten van Dogsense Hondenbegeleiding kan niet worden teruggegeven. Uitzonderingen op deze regel worden bepaald door Dogsense Hondenbegeleiding.

 

Dogsense Hondenbegeleiding is bevoegd om cursist, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

Indien door ziekte en of overmacht de activiteit of dienst moet worden afgezegd door Dogsense Hondenbegeleiding wordt de activiteit op een ander geschikt moment ingehaald.

 

Slip-ketting, pennen-band, jachtlijn en half-check zijn niet toegestaan. Ook anti-trek tuigen, Gentle leaders en halti’s of enige andere vorm van corrigerende middelen zijn niet toegestaan tijdens de activiteiten van Dogsense Hondenbegeleiding.

 

Dogsense Hondenbegeleiding behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.

 

Deze voorwaarden gaan in op 1 januari 2018. Voor vragen kunt u zich richten tot M. Snip, eigenaresse Dogsense Hondenbegeleiding Telefoon: 0641487308 Website: www.dogsense.nl  KVKnr: 69200165.

bottom of page