top of page

Ethische code PDTE

PDTE zonder achtergrond.png
Dit betreft een nederlandse vertaling van de code of ethics van de PDTE, het origineel vind je hier

Algemeen
Leden van de PDTE:
 • Moeten te allen tijden de ethische code van de PDTE uitdragen en naleven.

 • Moeten zich blijven ontwikkelen op professioneel vlak door het volgen van seminars, webinars, onderzoeken enz. en helpen anderen op te leiden.

 • Moeten actief zijn in het promoten van verantwoorde en ethische training en het gehele welzijn van de hond.

 • Mogen niet praktiserend zijn als hun mentale toestand of hun professionele capaciteiten niet toereikend zijn.

 • Moeten een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid en openbare aansprakelijkheid hebben indien ze beroepsmatig aan het werk zijn met honden en klanten.

 

Inzendingen voor herziening van de gedragscode zullen op elk gewenst moment worden aanvaard en de ethische code zal jaarlijks worden herzien door stemming van de algemene leden. 

 

Trainingsrichtlijnen
Leden van de PDTE moeten:
 • Gebruik maken van humane en relevante trainingstechnieken, zodat elke hond de juiste keuzes kan maken en mogelijkheden heeft om voor de hond normaal gedrag uit te voeren.

 • Nooit gebruik maken of aanmoedigen van fysieke of mentale straffen op honden. 

 • Ruimdenkend zijn over nieuwe trainingsideeën, onderzoek en materiaal en nemen beslissingen op basis van ethisch onderzoek.

 • Verantwoordelijk trainen, zorg en welzijn overbrengen en keuzes maken voor honden aanmoedigen. Emotioneel en lichamelijk welzijn moeten voorop staan en er moet te allen tijde rekening gehouden worden met de behoefte van elke hond.

 • Gepaste uitrusting bevorderen, inclusief goed passende harnassen die onbeperkte beweging mogelijk maken en comfortabel zijn, evenals lange platte riemen (ideaal 3 meter) die bewegingsvrijheid mogelijk maken.

 • Ontmoedigen van het gebruik van halsbanden, slipkettingen, jachtlijntjes, half check halsbanden, prikbanden, spray banden, schokbanden, flexi lijnen, korte lijnen, kooien, benches (opsluiting) allerlei zaken die de bewegingsvrijheid & vrije keuze tegengaan, of pijn doen, schokken geven, angsten bezorgen of ademen bemoeilijken.

 • Ontmoedigen van repetitieve en zware spellen, activiteiten, wedstrijden en oefeningen (bijvoorbeeld terughalen van items, apporteren, herhaaldelijk zitten, traditionele gehoorzaamheid, behendigheid) die mogelijk fysieke en / of emotionele stress, hyperactiviteit en obsessief gedrag kunnen veroorzaken. Houd altijd rekening met de leeftijd, gezondheid en individuele voorkeuren van de hond om te beslissen over de geschiktheid van activiteiten.

 • Zich onthouden van het geven van medisch advies, het diagnosticeren of claimen medische aandoeningen te behandelen. Werk waar mogelijk met dierenartsen en verwijs ernaar als je gezondheidsrisico's vermoedt.  

 • Cliënten en honden met respect behandelen en zich gedragen op een professionele manier, ongeacht individuele vaardigheden van de hond/klant of ras van de hond.

Bedrijfsvoering
Indien ze professioneel aan de slag gaan moeten PDTE leden:
 • Nauwkeurige registratie van alle klanten en hun honden bijhouden, indien nodig zoals het land waarin je werkt dat van je vereist.

 • Indien je werk overneemt van anderen hen de juiste erkenning hiervoor geven.

 • Geen onrealistische of valse vooruitzichten voor de clienten of in het algemeen schetsen voor wat betreft het kunnen bereiken bij eventueel probleemgedrag van de hond.

 • Nooit willens en wetens ondersteunen of instemmen met de onmenselijke behandeling van honden op enigerlei wijze.

 • Full en Associate Members van de PDTE mogen het PDTE logo op hun zakelijke materialen gebruiken.

 
Relatie met de PDTE en andere trainers
Onderdeel zijn van de PDTE verplicht leden tot:
 • De PDTE te goeder trouw vertegenwoordigen en geen producten, diensten, evenementen of techniek ondersteunen of promoten als verbonden met de PDTE zonder schriftelijke toestemming van de PDTE-raad 

 • Vriendschappelijke en samenwerkingsrelaties met andere PDTE-leden aangaan en onthouden van kritiek op andere leden in het openbaar, ook op sociale media 

 • Klanten niet aanmoedigen of vragen over te stappen van een andere trainer 

 • klanten doorverwijzen naar een andere trainer of gedragstherapeut wanneer meer specialistische vaardigheden vereist zijn 

 • Zorgen over het lidmaatschap rechtstreeks bij het bestuur melden en zich altijd beleefd en met respect gedragen 

bottom of page